Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Stravovanie zamestnancov v roku 2024 – všetko o odvodoch, nákladoch, účtovaní, zrážkach a práve na výber

  Stravné v roku 2024 narastie. Spolu s ním narastie aj výška stravných lístkov, výška príspevku na stravu a tiež suma, ktorú si môžu dať živnostníci do výdavkov. V tomto webinári vám odborníčka Júlia Pšenková zhrnie všetko, čo potrebuje vedieť zamestnávateľ o zmenách, nákladoch, účtovaní, zrážkach, práve na výber, odvodoch, administratívnych povinnostiach, stravovacích poukážkach, stravovaní vo vlastnom zariadení a podobne.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Zamestnanecké benefity – ako minimalizovať daňové a odvodové zaťaženie v roku 2024

  Naučte sa efektívne využívať benefity pre vašich zamestnancov a minimalizujte daňové a odvodové zaťaženie. Na webinári s Júliou Pšenkovou sa dozviete, ako tieto a ďalšie benefity nastaviť v súlade s daňovými a odvodovými predpismi: príspevky na rekreáciu, odmeny, prémie, firemný automobil, odstupné a odchodné, firemný mobil a podobne.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Ako efektívne využiť pravidlá INCOTERMS 2020 v roku 2024

  Naučte sa efektívne využívať pravidlá INCOTERMS 2020 v medzinárodnom obchode. Webinárom vás prevedie Marián Šašala, ktorý má viac ako 20-ročné skúsenosti v colnej oblasti. Pomôže vám získať dôveru pri uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd, vďaka čomu budete schopní efektívne riadiť celý dodací proces. Na webinári sa oboznámite s prepravnými nákladmi i dodacími podmienkami a naučíte sa ich správne koordinovať. Znalosti získate aj o pravidlách INCOTERMS pri dodaní tovaru do skladov v režime call-off stock a pri trojstrannom obchode. Ak budete mať počas webinára akékoľvek otázky, neváhajte sa opýtať nášho lektora.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • LAWtalks – Započítanie pohľadávok

  Započítanie pohľadávok predstavuje právny akt, ktorým zanikajú vzájomné práva a povinnosti veriteľa a dlžníka. Právnym následkom započítania je zánik vzájomných pohľadávok, ktorý nastane, ak sú splnené všetky predpoklady pre započítanie. Práve tento spôsob zániku pohľadávok je často využívaný aj v súdnom konaní ako procesná obrana žalovaného, a rovnako tak aj v exekučnom konaní ako procesná obrana povinného.

  132 € s DPH 110 € bez DPH

  Detail
 • Stravovanie zamestnancov v roku 2024 – všetko o odvodoch, nákladoch, účtovaní, zrážkach a práve na výber

  Stravné v roku 2024 narastie. Spolu s ním narastie aj výška stravných lístkov, výška príspevku na stravu a tiež suma, ktorú si môžu dať živnostníci do výdavkov. V tomto webinári vám odborníčka Júlia Pšenková zhrnie všetko, čo potrebuje vedieť zamestnávateľ o zmenách, nákladoch, účtovaní, zrážkach, práve na výber, odvodoch, administratívnych povinnostiach, stravovacích poukážkach, stravovaní vo vlastnom zariadení a podobne.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Porušenie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh v roku 2024 – pre verejnú správu

  Nie ste spokojný s výkonom práce vášho zamestnanca alebo došlo k porušeniu pracovnej disciplíny? Poraďte sa na webinári s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., ako má v takomto prípade postupovať subjekt verejnej správy. Na webinári si definujeme, ktoré prípady sa považujú za závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zároveň porovnáme rozdiely medzi porušením pracovnej disciplíny a neuspokojivým plnením pracovných úloh. Rozoberať budeme takisto prípady, kedy možno prepustiť zamestnanca formou výpovede a kedy možno uplatniť okamžité skončenie pracovného pomeru. Ak riešite akýkoľvek problém na pracovisku súvisiaci s touto problematikou, neváhajte sa opýtať lektora priamo počas webinára.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Účtovné súvzťažnosti

  Už po 23. raz sme pre vás pripravili nášho obľúbeného sprievodcu podvojným účtovníctvom – PDF príručku Účtovné súvzťažnosti 2023.
  Zosumarizovali sme pravidlá účtovania pre aktuálny rok, aby ste k svojim náročným povinnostiam mohli pristupovať s istotou a bez dodatočného vyhľadávania v iných prameňoch.

  26,40 € s DPH 22 € bez DPH

  Detail
 • Ročné PROFIvzdelávanie

  Potrebujete sa školiť viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate na vzhliadnutie viac ako 200 webinárov naživo. Predplatné obsahuje webináre z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu. Na stiahnutie máte navyše školiace materiály, vzory a iné bonusy. Vďaka online chatu, nie ste ukrátení ani o príležitosť odborne sa poradiť s lektorom. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma – školia vás tí najlepší z najlepších.

  468 € s DPH 390 € bez DPH

  Detail
 • Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

  Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

  228 € s DPH 190 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Dane a účtovníctvo 7/2022

  V siedmom čísle Dane a účtovníctvo nájdete prehľad v týchto témach - neziskové organizácie a ich povinnosti podľa zákona o dani z príjmov, špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO II, odpočet daňovej straty daňovníka, ktorý nie je mikrodaňovníkom, hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti od 1. 1. 2022, zvýšenie dane z nehnuteľností za neudržiavané stavby a iné. Viac zaujímavých tém už nájdete v obsahu nižšie.

  14,93 € 9,96 € s DPH 12,44 € 8,30 € bez DPH

  Detail
 • Smernica o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky

  Táto smernica ustanovuje povinnosti a vymedzuje zodpovednosť oprávnených zamestnancov, ktorí sú zodpovední za vyhotovenie výročnej správy, účtovnej závierky a za jej zverejnenie.
  Definuje vecnú a formálnu správnosť výročnej správy a účtovnej závierky vzhľadom na platnú a aktuálnu legislatívu. Upravuje rozsah údajov pri rozhodovaní o rozdelení zisku alebo straty. Stanovuje postup pre schvaľovanie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.

  11,99 € 7,98 € s DPH 9,99 € 6,65 € bez DPH

  Detail
 • Kolekcia motivačných kníh (3 knihy)

  Túžite po úspechu? Získajte sériu motivačných kníh od autora Juraja Málika, majiteľa prosperujúcej a stabilnej spoločnosti Poradca podnikateľa, ktorá je na trhu už takmer 30 rokov.

  27,90 € 22,66 € s DPH 25,36 € 20,60 € bez DPH

  Detail